Fra grundvand til drikkevand og spildevand – lær vandets rejse at kende

Vand er en livsvigtig ressource. Men, det er også en ressource, hvis vej til vandhanen, vi sjældent skænker en tanke. Men, faktisk er vandets rejse ret fascinerende og mere simpel end, hvad man skulle tro.

Vi henter vandet fra naturen

Regn falder der meget af i Danmark og det er på sin vis meget heldigt. For når regnen falder, siver den ned mellem mange lag af grus, sand og sten og ned til det vi kalder et grundvandslager. Her borer boringsanlæg vandet op igen og behandler det let, så det bliver rent til drikkevand. Når boringsanlæggene fordeler vandet ud til vandværker, sørger de for at afregne de rette mængder af vand mellem sig med flow måling – dette er en metode, hvor volumen og hastighed af en væske i et rørsystem måles og bruges bl.a. til at beregne vandforbrug.

Vandet i din vandhane

Når vandværket sender vandet ud til din vandhane, sendes det gennem rør, der er gravet ned under jorden, rundt omkring i hele Danmark. Undervejs på rørene sidder der små målere, der også her sørger for flow måling af vandet. Her bruges målerne til at påvise eventuelle lækager.

Når vandet skal tilbage til naturen

Når du har slukket tørsten i det dejlige rene danske drikkevand, skyllet ud i toilettet eller slukket for bruseren, så bliver drikkevandet til spildevand og næste stop er et rensningsanlæg. Lastbiler leverer også spildevand til rensningsanlæg og her bruges flow måling også, bl.a. til at sørge for fakturering af den mængde spildevand som anlægget skal bearbejde. Når slam og vand efter rensning er skilt fra hinanden, er vandet rent nok til at blive sendt ud i åer og søer i Danmark. Her vil det med tiden fordampe og fortætte til skyer, der igen vil lade regnen falde over os, så den kan sive ned og blive til nyt grundvand.