Bliv mere bæredygtig med affaldsposer til madaffald

Bæredygtighed og miljøbevidsthed i forbindelse med den grønne omstilling har nok aldrig været mere presserende at snakke om. Vi har alle henover sommeren hørt eksempler på, hvorfor det er vigtigt, at vi gentænker vores forbrug for at passe på vores smukke planet.

Der bliver forsket på mange områder om, hvordan vi kan mindske forbruget af fossile brændstoffer og så videre, men der er én innovation, som virkelig har vundet indpas de seneste år, og det er affaldsposer til madaffald – også kaldt bioaffaldssække. En lille innovation, som kan have stor betydning i sidste ende.

Hvad skal vi gøre med madaffaldet?

I Europa og i Danmark kæmper vi med et rigtigt stort madspildsproblem. Vi er nogle af dem i verden, som smider mest mad ud. Det gør affaldssortering i forhold til madaffald til et omfattende problem. Vi smider rigtig meget mad ud, som vi aldrig får spist, fordi vi enten får lavet for meget mad eller fordi vi glemmer at pakke det ordentligt væk. Dét problem kræver innovative løsninger.

Affaldsposer til madaffald, der er specifikt designet til at indeholde organisk affald, har unikke egenskaber. De er for eksempel fremstillet af bionedbrydelige materiale, såsom majsstivelse, kartoffelstivelse eller bioplast. Det er materialer, som kan nedbrydes naturligt, og som omdannes til uskadelige stoffer over kortere tid.

Når madaffald nedbrydes under anaerobe forhold, altså omgivelser, hvor der ikke er nogen ilttilførsel, som for eksempel i en plasticpose, producerer madaffaldet en metangas, som er meget skadelig for miljøet. De grønne affaldsposer til madaffald er åndbare, hvilket vil sige, at den tillader ilt at trænge ind i posen, hvilket reducerer affaldets metanproduktion.

Mange fordele ved bioaffaldssække

Ligeledes kan poserne komposteres, hvilket vil sige, at du kan smide dem ud sammen med andet organisk affald i en kompostbunke, som så kan nedbrydes til en næringsrig kompost. Det er nyttigt, hvis man har en have, som man går op i og gerne vil forbedre jordkvaliteten.

De bionedbrydelige affaldsposer til madaffald er altså en lille, men vigtig innovation i jagten om at optimere vores livsstil og vores forbrug så meget som muligt i forhold til at passe på vores smukke planet. Grønne affaldsposer til madaffald er nemme at implementere i hverdagen og er en lille besværlighed i forhold til den gode effekt, som det bevirker. Lad os alle sammen gøre, hvad vi kan for at leve lidt mere bæredygtigt.