Opbyg et stærkt fundament til din virksomhed gennem Disc Nordic kurser!

"The Five Behaviors of a Cohesive Team - Get started" er et kursus tilbudt af DISC Nordic, der fokuserer på at opbygge et stærkt fundament for teamwork og samarbejde i organisationer. Kurset er baseret på Patrick Lencioni's velrenommerede model, der identificerer de fem nøgleadfærd, der kendetegner vellykkede og sammenhængende teams.Skab et trygt og åbent miljø

Det første af de fem adfærd, som kurset fokuserer på, er at opbygge tillid inden for teamet. Tillid er grundlaget for enhver form for samarbejde, og uden det kan et team ikke fungere effektivt. Kurset lærer deltagerne at opbygge tillid gennem åbenhed, ærlighed og gensidig respekt, hvilket skaber et trygt og åbent miljø, hvor medlemmerne føler sig komfortable med at dele tanker, ideer og bekymringer.


Konstruktiv konfliktløsning er nøglen

Det næste trin er at konfrontere konflikter på en konstruktiv måde. Konflikter er uundgåelige i ethvert team, men det er måden, hvorpå de håndteres, der afgør, om de styrker eller svækker teamet. Kurset lærer deltagerne at se konflikter som en naturlig del af teamwork og giver dem værktøjer til at tackle dem på en produktiv og respektfuld måde, der fører til bedre løsninger og stærkere relationer.

Det tredje trin er at opnå engagement og forpligtelse fra alle teammedlemmer. Når teammedlemmer føler sig engagerede og motiverede, er de mere tilbøjelige til at yde deres bedste og bidrage positivt til teamets succes. Kurset hjælper deltagerne med at identificere og forstå deres individuelle motivationsfaktorer og lærer dem, hvordan de kan skabe en kultur, der fremmer engagement og forpligtelse.

Det fjerde trin er at opnå ansvarlighed inden for teamet. Ansvarlighed handler om at tage ejerskab for ens handlinger og bidrag til teamet og at holde hinanden ansvarlige for at opretholde de aftalte standarder og mål. Kurset lærer deltagerne at etablere klare forventninger og grænser og giver dem værktøjer til at håndtere situationer, hvor disse forventninger ikke opfyldes.

Det femte og sidste trin er at fokusere på resultater. På den måde, når teamet har tillid, håndterer konflikter konstruktivt, er engageret og forpligtet, og tager ansvar for deres handlinger, er de bedre rustet til at opnå de ønskede resultater. Kurset hjælper deltagerne med at identificere og prioritere mål, udvikle handlingsplaner og evaluere og justere deres præstationer løbende for at sikre succes.

Samlet set er "The Five Behaviors of a Cohesive Team - Get started" et værdifuldt værktøj til organisationer, der ønsker at opbygge stærke og sammenhængende teams. Kurset giver deltagerne de nødvendige færdigheder og værktøjer til at opbygge tillid, tackle konflikter, skabe engagement, opretholde ansvarlighed og fokusere på resultater, hvilket fører til en mere effektiv og succesfuld arbejdspladskultur.